Skip links

Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios sąlygos

Šiomis sąlygomis nustatomos pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir www.inflate24.com (toliau – Pardavėjas) teisės, pareigos ir atsakomybė, kai Pirkėjas perka prekes iš www.inflate24.com . Sandoris laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas, įdėjęs prekes į internetinės parduotuvės pirkinių krepšelį, pateikęs visus reikiamus duomenis ir sumokėjęs (pasirinkęs sumokėti) Pardavėjui nurodytą sumą, gauna iš Pardavėjo užsakymo (pirkimo) patvirtinimą nurodytu el. pašto adresu ir (arba) SMS žinute. Kai Pirkėjas pateikia užsakymą, laikoma, kad jis perskaitė šias Taisykles ir sąlygas ir besąlygiškai su jomis sutinka.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir paslaugas. Jei Pirkėjas pasirenka, kad prekės būtų pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas turi būti nurodytu laiku paskirties vietoje ir priimti užsakytas prekes. Jei prekes turi priimti ne Pirkėjas, o kitas asmuo, pateikdamas pristatymo duomenis, Pirkėjas turi nurodyti asmens, kuris priims prekes, duomenis. Pasikeitus Pirkėjo paskyros duomenims, Pirkėjas privalo atnaujinti visą reikiamą informaciją. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba pakeisti Prekes pagal šias Taisykles ir sąlygas. Jei Pirkėjas bando trukdyti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo prieigą prie internetinės parduotuvės.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neribotam laikui sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą be išankstinio įspėjimo. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu. Esant svarbioms aplinkybėms, kai Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui panašią prekę arba pakeisti pristatymo datą, o Pirkėjui atsisakius tai padaryti, per 3 darbo dienas grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą po 3 darbo dienų be išankstinio įspėjimo, jei Pirkėjas per nustatytą laiką neapmoka užsakymo arba nepateikia Pardavėjui papildomos informacijos, reikalingos tinkamam užsakymo įvykdymui. Pardavėjas turi teisę atšaukti (užblokuoti) Pirkėjo paskyrą, jei pateikiami neišsamūs, neteisingi ar klaidinantys duomenys.

Mokėjimo terminai ir sąlygos

Pirkėjas už prekes sumoka vienu iš užsakymo pateikimo metu pasirinktų būdų. Užsakymas įvykdomas ir pristatymo terminas skaičiuojamas tik po to, kai Pardavėjas patvirtina pirkimą elektroniniu paštu, išsiųstu Pirkėjo nurodytu adresu.

Prekių pristatymas

Prekes visoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje pristato kurjerių tarnybos. Pristatymas trunka iki 7 dienų. Gavęs siuntą, Pirkėjas privalo vizualiai apžiūrėti siuntą ir patikrinti prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jei siunta sugadinta, Pirkėjas šią informaciją turi pažymėti pristatymo dokumentuose (važtaraštyje). Jei Prekės priimamos ir važtaraštis pasirašomas be jokių pastabų, laikoma, kad siunta nebuvo pažeista ir buvo tinkamai pristatyta. Pristatymo kaina nurodoma Pirkėjo pateiktame užsakyme ir skyriuje „Pristatymas ir grąžinimas”. Jei nesusitarta kitaip, Prekės pristatomos prie pirmųjų pastato durų be pakrovimo, vežimo ir montavimo paslaugų. Jei yra kliūčių, trukdančių transporto priemonei įvažiuoti į patalpas, prekės turi būti iškraunamos artimiausioje vietoje, į kurią galima įvažiuoti transporto priemone. Pristatymo sąlygos nurodomos užsakyme. Pirkėjas sutinka, kad išskirtinėmis aplinkybėmis prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl pristatymo sąlygų. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už prekių pristatymo sąlygų pažeidimą, jei prekės nepristatomos Pirkėjui arba nepristatomos nurodytais terminais dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Grąžinimas ir keitimas

Internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810-6.22811 straipsnių nuostatomis. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų (nuo prekių gavimo) atsisakyti nuotolinės sutarties arba sutarties, sudarytos ne parduotuvės patalpose, nenurodydamas jokios priežasties ir nepatirdamas jokių išlaidų, išskyrus numatytas Kodekso 6.22811 straipsnyje, išskyrus tam tikras Kodekso 2 dalyje nurodytas išimtis. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jei prekės nebuvo naudojamos, nėra sugadintos ir neprarado prekinės išvaizdos. Prekės grąžinamos visos. Pirkėjas yra atsakingas už visišką prekių surinkimą ir supakavimą. Jei prekių komplektas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekių ar jų pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini prekėms patikrinti, nelaikomi esminiu prekių išvaizdos pakeitimu. Pirkėjas turi grąžinti prekes, kurios jo netenkina, savo transportu arba apmokėti grąžinimo išlaidas. Prekių grąžinimo išlaidos nekompensuojamos. Jei Pirkėjas pageidauja, grąžintos prekės gali būti pakeistos į panašios spalvos, išmatavimų ir pan. panašų gaminį. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekių pristatymą ir sumokėti (susigrąžinti) prekių kainų skirtumą. Nusprendęs nutraukti sutartį ir apie tai pranešęs Pardavėjui, Pirkėjas netenka teisės naudotis prekėmis nuo pranešimo dienos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomi pagal tai, kada Pirkėjas išsiunčia pranešimą. Jei nustatoma, kad prekės buvo sunaudotos (panaudotos) po pranešimo išsiuntimo dienos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį. Jei įsigytos prekės neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamos kokybės prekėmis, atitinkamai sumažinti prekių kainą arba grąžinti už prekes ir jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekių ir siuntinio pakuotėje. Pirkėjas taip pat turi pateikti prekių sąskaitos faktūros originalą ir užpildytą bei pasirašytą grąžinimo formą, kurioje nurodoma grąžinimo priežastis.

Galutinės nuostatos

Bet kokie nesutarimai, kylantys dėl šių sąlygų įgyvendinimo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, visi ginčai sprendžiami teisės aktuose nustatyta tvarka. Šių Taisyklių ir sąlygų pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje dienos. Jei Pirkėjas po Taisyklių ir sąlygų pakeitimo toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių ir sąlygų redakcija su pakeitimais ir papildymais. Šios Taisyklės ir sąlygos neriboja Pirkėjo teisių, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant ir teises netinkamos kokybės prekių ar paslaugų įsigijimo atveju. (Atnaujinta 2023 m. sausio 25 d.)

Kontaktai

Okprinta, MB
Įmonės numeris: 304296884
PVM kodas: LT100010298718
Adresas: Jonavos g. 260, LT-44110 Kaunas, Lietuva
Bankas: Luminor Bank AB
IBAN: LT204010051003697773

info@inflate24.com

This website uses cookies to improve your web experience.